วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก กับ PayPal

1.Login เข้าไปในบัญชี PayPal ของคุณ ดังรูปข้างล่าง


2.วางเม้าส์ที่โปรไฟล์ แล้วคลิกที่ “เพิ่ม/แก้ไขบัญชีธนาคาร” คลิก “เพิ่ม”

3.ในช่อง

1. เพิ่มบัญชีธนาคารกรุงเทพใน PayPal โดยเลือกประเทศเป็น United States (สหรัฐอเมริกา) และใส่ข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้
Bank Name: Bangkok Bank (ไม่ต้องระบุสาขา)
Account Type: S/A หรือ F/A (ระบุประเภทบัญชี) (ใส่่เป็น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์)
Routing Number: 026008691
Account Number: xxxxxxxxxx (ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลัก)
Re-enter Account Number: xxxxxxxxxx (ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลัก อีกครั้ง)


4.จะพบหน้าที่แจ้งคุณว่า “คุณเพิ่มบัญชีธนาคารในประเทศต่อไปนี้แล้ว:สหรัฐอเมริกา!”
5.จะมีอีเมลจาก PayPal แจ้งไปยังอีเมลที่คุณลงทะเบียนกับ PayPal ว่าได้เพิ่มบัญชีธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 วัน ทาง PayPal จะทำการโอนเงิน (จำนวนเล็กน้อยถือเป็นค่าขนม) มาให้แก่คุณในบัญชีธนาคารกรุงเทพ 2 จำนวน ให้คุณนำตัวเลขที่ได้รับนี้มาลงทะเบียนกับ PayPal อีกครั้ง (ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในข้อต่อไป)
***ขั้นตอนที่จะทำต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุด ในการผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก กับ PayPal ถ้าไม่ทำอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดถึงขนาด PayPal แขวนบัญชีหรือล็อคบัญชีของคุณเลยก็เป็นได้ และยังมีผลกระทบถึง คู่ค้าที่คุณ จะจ่ายเงินให้แก่เขาด้วยเพราะ คุณจะถูกมองว่าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จและจะหลอกลวงเค้า ถึงขนาดแขวนบัญชีของคุณเช่นกัน ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณทำทันที
6.Login เข้าบัญชี PayPal ของคุณคลิกที่ “โปรไฟล์” จะเข้าสู่หน้า “สรุปโปรไฟล์” แล้วคลิกที่ “การชำระเงินแบบประจำโดยอัตโนมัติ”


7.คลิกที่ “แก้ไขตัวเลือกแหล่งเงิน”

8.ให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้า Bangkok Bank ออก “ต้องเอาออกนะครับ” แล้วให้คลิกที่ “บันทึก”


***ขั้นตอนต่อไปนี้ขอให้ตรวจสอบทุกครั้งที่ท่านจะทำการชำระเงิน
8.1 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนการจ่ายเงินให้กับเจ้าของสินค้าที่เราจะซื้อ เมื่อคุณตกลงที่จะจ่ายเงินผ่าน PayPal และได้กดจ่ายเงินจากหน้าเว็บไซต์ของเจ้าของสินค้า จะนำคุณมายังหน้า login เข้าบัญชี PayPal ของคุณก่อนให้คุณ login เข้าไปใจบัญชี PayPal ตามปกติ แล้วคุณจะพบกับหน้าชำระราคาสินค้า ให้คุณตรวจดูในช่อง Payment Method ว่าเป็นการจ่ายเงินจากบัญชีอะไร ถ้าเป็นบัญชีของ ธนาคารกรุงเทพให้คุณทำการเปลี่ยนโดยคลิกที่ Change
8.2 ให้คุณเอาเครื่องหมายในวงกลมหน้า instant transfer ออก แล้วไปติ๊กเลือกที่ Credit/debit Card บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่คุณผูกบัญชีไว้กับทาง PayPal (วิธีผูกบัญชีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตกับบัญชี PayPal คลิกที่นี่) แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ หรือ continue
8.3 คุณก็จะกลับมาที่หน้าชำระเงิน ในช่อง Payment Method จะเปลี่ยนเป็นการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ที่คุณได้ทำการผูกบัญชีกับ PayPal ไว้ซึ่งเป็นบัตรที่คุณต้องการให้ PayPal หักเงินนั่นเอง เมื่อตรวจสอบว่าไม่ใช่หักจากบัญชีธนาคารกรุงเทพแล้วก็ให้กดที่ Pay Now หรือ ชำระเงิน ได้ทันที (วิธีผูกบัญชีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตกับบัญชี PayPal คลิกที่นี่)
เหตุผล:เพราะโดยหลักแล้วเมื่อเราผูกบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา ทาง PayPal จะทำการหักเงินที่เราจะจ่ายจากบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาก่อนบัญชีบัตรเครดิตเสมอ แต่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา นิวยอร์ก ของเรานั้น เราไม่มีบัญชีที่เปิดไว้จริงๆ เราเพียงแต่ใช้เป็นทางผ่านในการรับเงินเท่านั้น ดังนั้น ถ้าทาง PayPal จะหักเงินเราจากบัญชีที่ สาขา นิวยอร์ก ทางนั้นก็จะไม่มีเงินให้ ส่งผลให้ทาง PayPal ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราแจ้งบัญชีอันเป็นเท็จ จึงทำการ แขวนหรือล็อกบัญชีของเรา ทำให้เราไม่สามารถจะส่งเงินไปให้คู่ค้าของเราตามที่เราตกลงกับเค้าได้ ส่งผลเป็นลูกโซ่ไปถึงคู่ค้าของเราก็จะเห็นว่าเราเป็นคนไม่มีเครดิตไม่รักษาคำพูด และถึงขนาดล็อคบัญชีของเราที่มีกับเค้าก็ได้
9.หลังจากที่คุณได้รับอีเมลจาก PayPal ในข้อ 5 รออีกประมาณ 2-3 วัน ทาง PayPal จะทำการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงเทพที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ PayPal โดยจะโอนเงินเข้ามา 2 จำนวน ให้คุณเข้าไปที่ iBangking ของธนาคารกรุงเทพของคุณ (หรือเอาสมุดบัญชีของคุณไปปรับที่ธนาคาร หรือจะโทรถาทที่ 1333 เลยก็ได้) แล้วเข้าไปเช็คดูรายละเอียดจะพบยอดเงิน 2 ยอด จำนวนไม่มากเป็นเงินไทย รายการจะแจ้งว่า “โอนจากต่างประเทศเข้ามาทางโทรเลข” เมื่อคุณทราบแล้วว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของคุณ ให้คุณโทรไปที่เบอร์ 1333 สอบถามพนักงานว่า จำนวนเงินที่โอน เข้ามาเป็นดอลลาร์เป็นตัวเลขอะไร? ทางพนักงานก็จะบอกรายละเอียดแก่คุณ เช่น เป็นเงินไทยจำนวน 5.08 กับ 3.39 บาท พนักงานเค้าก็อาจจะบอกว่าเป็นเงินดอลลาร์ที่ 0.15 กับ 0.10 ดอลลาร์ ก็ให้เราจดตัวเลขทั้ง 2 จำนวนไว้
10.login เข้าบัญชี PayPal ของคุณคลิกที่ “ยืนยันบัญชีธนาคาร”
11.นำจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม เช่น 0.15 ก็คือตัวเลข 15 กับ 0.10 ก็คือตัวเลข 10 มาใส่ในช่อง “จำนวนเงินฝาก” ทั้ง 2 ช่อง (ห้ามใส่ผิดเกิน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะต้องดำเนินกระบวนการใหม่ทั้งหมด) ใส่เสร็จแล้วให้คลิก “ส่ง”
12.เมื่อทำครบขั้นตอนทั้ง 11 ข้อแล้ว (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด) ก็จะมีหน้าแจ้งยืนยันกับคุณขึ้นมาว่า “สหรัฐอเมริกาบัญชีธนาคารของคุณได้รับการยืนยันแล้ว” ถ้าเห็นหน้านี้แล้วก็ “ไชโย” ได้เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา นิวยอร์ก กับบัญชี PayPalแล้ว ต่อไปเวลาคุณถอนเงินจาก PayPal ทาง PayPal ก็จะโอนเงินผ่านบัญชีคุณที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา นิวยอร์ก แล้วทางสาขานิวยอร์ก ก็จะโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณในประเทศไทยอีกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น