วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เกี่ยวกับจีนแบบคร่าวๆ

* ประเทศที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 5,000 ปี
* ประเทศที่มีประชากรถึง 22 % ของประชากรโลก (1,300 กว่าล้าน)
* ประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยถึง 55 ชนชาติ (ที่ทางการจีนยอมรับ)
* ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก (รองจากรัสเซีย และ แคนาดา)
* ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านถึง 14 ประเทศ
* ประเทศที่มีอัตราเติบโต ทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องยาวนาน (ในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก)
* ประเทศที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีได้เผยแผ่ไปทั่วโลก
* ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอาหารที่หลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น